amn_intro_banner.png

TestToolkit – Holland PI (14-16 ani)


Holland PI (14-16 ani) – Persona13litate și interese după modelul Holland
Scop: Cartografierea personalității și a intereselor elevului, precum și a opțiunilor educaționale și de carieră ale acestuia.
Descriere: Raportul acestui chestionar ne oferă informații esențiale pentru o mai bună cunoaștere a elevului și a opțiunilor educaționale și de carieră ale acestuia. În cadrul acestui chestionar se identifică două direcții de evaluare, atât în ceea ce privește interesele personale ale elevului, cât și cu privire la personalitatea acestuia. Interesele personale reprezintă preferințele elevului în legătură cu o anumită activitate sau cu un anumit mediu de lucru; în această secțiune vor fi descrise interesele personale ale elevului analizate din punctul de vedere al fiecăruia din cele șase tipuri de personalitate ale modelului Holland. În secțiunea complementară va fi analizată personalitatea elevului, luând în considerare criterii precum: comunicarea, lucrul în echipă, planificarea și organizarea, lucrul pe cont propriu, adaptarea la schimbare etc. În vederea consilierii elevilor în procesul de orientare școlară și educațională, vor fi combinate rezultatele celor două părți ale testării. Astfel, în funcție de interesele personale exprimate și de personalitatea elevului, vor fi analizate activitățile și mediile de lucru care i se potrivesc cel mai bine. În acest scop vor fi enumerate exemplificativ specializări educaționale și profesii reprezentative pentru fiecare domeniu în parte.